Đáp án: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Giải thích:

 

Biển báo phía trước là biển hiệu lệnh bắt buộc rẽ phải nhưng chỉ áp dụng cho xe tải, không áp dụng cho ô tô.

Hướng 2: biển báo cấm ô tô, không được phép đi vào. Các hướng còn lại xe được phép đi bình thường.